Chính sách DMCA

Tất cả nội dung trên DiskusiAndroid.com được gửi đến DiskusiAndroid.com qua email hoặc có thể dễ dàng truy cập từ khắp nơi trên Internet và được coi là thuộc về miền công cộng. Nội dung được đăng (bao gồm hình ảnh và video) được cho là được đăng theo quyền của chúng tôi dưới phạm vi của Đạo luật Sử dụng Công bằng Tác phẩm (Chương 17, Mã luật Hoa Kỳ).

Thông báo vi phạm bản quyền

DiskusiAndroid.com tuân thủ 17 U.S.C. §512 và Đạo luật Bản quyền Kỷ nguyên Số ("DMCA"). Chính sách của chúng tôi là phản ứng lại với mọi thông báo vi phạm và thực hiện các biện pháp thích hợp dưới DMCA và các luật sở hữu trí tuệ khác có liên quan.

Nếu tài liệu bản quyền của bạn đã được đăng trên DiskusiAndroid.com hoặc nếu tài liệu bản quyền của bạn được trả lại thông qua các liên kết từ công cụ tìm kiếm và bạn muốn loại bỏ tài liệu này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản chứa thông tin được liệt kê chi tiết trong phần sau. Lưu ý rằng nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch về việc vi phạm bản quyền của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư). Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với luật sư trước tiên để nhận được sự giúp đỡ pháp lý.

Tuyên bố vi phạm bản quyền của bạn phải bao gồm các yếu tố sau:

Chứng minh của người đại diện được ủy quyền cho người có quyền độc quyền tác phẩm. Bạn phải mô tả chi tiết tác phẩm được bảo hộ bị tuyên bố bị vi phạm bản quyền, bao gồm ít nhất một từ khóa xuất hiện ít nhất một lần trong kết quả tìm kiếm của DiskusiAndroid.com. Tuyên bố từ phía kháng cáo là, theo quan điểm tốt lương của họ, việc sử dụng không được phép chưa được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc được ủy quyền bởi pháp luật. Thông tin trong tuyên bố là chính xác và dưới hình phạt của tội phạm giả mạo, kháng cáo có quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền được tuyên bố bị vi phạm. Phải được ký bởi người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền được tuyên bố bị vi phạm.

Vui lòng cho phép chúng tôi 3-5 ngày làm việc để phản hồi qua email.